COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ”

1910 – 2016

– momente esenţiale –

 • septembrie 1910:  Eugenia Popovici, licenţiată în litere, şi Valentina Focşa,   licenţiată în matematică, au înfiinţat „un curs preparator de fete pentru clasa a III-a secundară”, autorizat de Ministerul Instrucţiunii.
 • septembrie 1911: Profesoarele cer ministerului transformarea acestuia într-o şcoală particulară secundară de fete cu o programă de stat.
 • 1912 -1913: Distribuţia claselor era: clasa I – 16 eleve; clasa a II-a – 16 eleve; clasa a V- a – 6 eleve; curs modificat – 12 eleve. Deci, un total de 50 de fete. Disciplinele studiate erau: limba şi literatura română, limbile străine, matematica, desenul, geografia, ştiinţele naturii, religia şi muzica.
 • 1916: În timpul Primului Război Mondial, cursurile s-au suspendat. Localul şcolii a devenit spital militar, iar directoarele au fost mobilizate, lucrând ca administratori ai spitalului.
 • 1919: Revizoratul şcolar înfiinţează, la Piatra-Neamţ, Şcoala Normală de Fete.
 • 1923: Şcoala Normală se transformă în liceu teoretic de stat, având 15 cadre didactice.
 • 1926 – 1927: Liceul a funcţionat cu 7 clase.
 • 1927: Liceul se mută în actualul local de pe strada Alexandru cel Bun.
 • 1940: Localul a fost rechiziţionat şi ocupat de Comandamentul Corpului 10 Armată şi de Comandamentul Corpului 6 Vânători de Munte.
 • 1944: Instituţia se reînfiinţează cu numele de Liceul Nr. 2, Piatra- Neamţ.
 • 1945: În şcoală învăţau 369 de eleve, iar directoarea şcolii era profesoara de istorie Jana Groholschi.
 • 1946 – 1947: Creşte numărul cadrelor didactice din liceu, iar numărul total al elevelor era de 516.
 • 1954: Vine la conducerea liceului Geta Grigoriu, profesoară de limba franceză.
 • 1956: Are loc împărţirea pe secţii: reală şi umanistă. Se introduce învăţă-mântul mixt.
 • 1970: Liceul capătă titulatură nouă: Liceul ,,Calistrat Hogaş’’.
 • 1980: Instituţia este cunoscută şi apreciată pe plan judeţean şi naţional pentru seriozitatea şi calitatea procesului instructiv – educativ.
 • 1990: Deschiderea creată de revoluţia anticomunistă a însemnat libertate de gândire şi de iniţiativă.
 • 1995: Instituţia este sărbătorită drept o şcoală de elită a ţării.
 • 2005: În semn de recunoaştere a meritelor deosebite ale profesorilor şi ale elevilor acestei instituţii, aceasta devine Colegiul Naţional ,,Calistrat Hogaş’’.
 • 2010: MECTS a cordat colegiului Diploma de Excelenţă Instituţională pentru excepţionala activitate desfăşurată timp de 100 de ani, pentru rezultatele deosebite ale elevilor şi pentru contribuţia adusă la creşterea calităţii actului educaţional.
Anunțuri